Organisation och personal

Ulf Risérus

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
Ulf.Riserus[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-611 7971
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Är docent i klinisk nutrition och metabolism och leder en forskargrupp som studerar olika kosteffekter vid fetma och typ-2 diabetes. Hans grupp försöker bla kartlägga hur olika fettsyror kan påverka risken att utveckla diabetes och hjärtkärlsjukdom. Forskningen kan bidra till ny kunskap som kan hjälpa till att förebygga dessa sjukdomar, men även förbättra behandlingen. Han är forskare på heltid, finansierad av Vetenskapsrådet, men undervisar även regelbundet, tex på läkarprogrammet.

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.