Ylva Hedeland

kemist vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk kemi

E-post:
ylva.hedeland[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 0117
Fax:
076-1107623
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Min nuvarande adress är:

Klinisk kemi och farmakologi

Akademiska laboratoriet
Akademiska sjukhuset

Besöksadress: Ingång 61, 2 trappor
Postadress: 751 85 Uppsala

e-post: ylva.hedeland@akademiska.se

www.akademiska.se/akademiskalaboratoriet

Akademiska meriter: TK, FM, FarmD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.