Mimmie Willebrand

professor vid Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri

E-post:
Mimmie.Willebrand[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5232
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

professor vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
Mimmie.Willebrand[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5232
Besöksadress:
Akademiska Ing 10, 3tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska Ing 10, 3tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Psykolog, MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.