Roland Grönroos

koordinator vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Roland.Gronroos[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 6847
Mobiltelefon:
070-1679053
Fax:
018-511925
Besöksadress:
Rum POL 1438 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

föreståndare vid Polacksbacken

E-post:
Roland.Gronroos[AT-tecken]polacksbacken.uu.se
Telefon:
018-471 6847
Mobiltelefon:
070-1679053
Besöksadress:
Lägerhyddsv 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är anställd på Institutionen för Informationsteknologi, mitt kontor är ITC 1438

Akademiska meriter: docent i skoglig cell- och molekylärbiologi

Nyckelord: webb skyddsombud webmaster föreståndare polacksbacken ångström ångströmlaboratoriet etapp 4 intendentur upmarc informationsteknologi itc projektkoordinator strategiska rådet miljöombud wisenet artes astec snart läsit

Mina kurser

Biografi

Jag började mitt arbete på Uppsala universitet 1998 som forskningssamordnare för ARTES och ASTEC som nu har upphört. Samtidigt var jag intendent på Matematiskt och Informationsteknologiskt centrum (nuvarande ITC) 2001-2005. Från 2005 till 2013 var jag koordinator i WISENET.

Från 1988-1999 var jag forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Min forskning var inom rotbildning hos barrträd, rotkvalitet och plantornas tillväxt. Jag var även involverade i somatisk embryogenes och gentransformering av barrträd. Jag blev Docent i Skoglig cell och molekylärbiologi 1996.

Mina doktorandstudier gjorde jag på institutionen för fysiologisk botanik, Uppsala universitet. Läs gärna min avhandling "Rooting of Pinus sylvestris and Pinus contorta hypocotyl cuttings in vitro".

Min erfarenhet från industrin är från tiden på ASEA AB (nuvarande ABB) där jag arbetade 3 år som produktionsingenjör. Arbetsmetoder och effektivare produktion var mina huvuduppgifter.

Titta gärna på min personliga hemsida.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.