Organisation och personal

Helene Engstrand Lilja

docent, överläkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Barnkirurgisk forskning

E-post:
helene.lilja[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5901
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 95 sv
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.