Organisation och personal

Lars-Eric Klinthage

systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; System- och klientstöd

E-post:
Lars-Eric.Klinthage[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7925
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är verksam vid System- och klientstöd som ansvarar för applikationsstöd samt system- och behörighetsadministration för de centrala administrativa stödsystemen vid universitetet, System och klientstöd kan du komma i kontakt med via funktionsepostadressen servicedesk@uu.se

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.