Kristin Johannesson

timlärare vid Institutionen för ABM

E-post:
Kristin.Johannesson[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Mitt avhandlingsprojekt handlar om konstruktioner av identitetskategorierna heterosexualitet, faderskap och vuxenhet i social taggning. Social taggning är besläktat med andra typer av sociala medier och Web 2.0 där användare snarare än experter producerar, delar och ordnar information. Genom social taggning ordnar användare dokument genom att ge dem nyckelord, så kallade taggar. Detta skiljer sig från traditionell kunskapsorganisation som ofta utförs av en expert och/eller utifrån en mer förutbestämd struktur och terminologi.

I avhandlingen diskuterar jag effekter av sådana förändringar och skillnader, men även likheter och paralleller, mellan taggning och annan kunskapsorganisation. Som teoretiskt ramverk använder jag bland annat kritisk forskning och teorier om kunskapsorganisation och teorier om intersektionalitet, för att analysera taggning i de tre systemen Delicious, LibraryThing och Flickr.

Frågor som ställs är hur de nämnda identitetskategorierna konstrueras i dessa system, vilka nya möjligheter och risker taggning erbjuder i jämförelse med mer traditionella former av kunskapsorganisation, samt huruvida och på vilka sätt taggning innebär ett potentiellt utrymme för förhandlingar kring och alternativa tolkningar av dessa positioner och kategorier.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.