Organisation och personal

Ulrika Hurtig

informatör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande

E-post:
ulrika.hurtig[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7477
Mobiltelefon:
070-1679775
Besöksadress:
Segerstedthuset
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Kommunikatör sedan +25 år med yrkesmässig bakgrund i naturvetenskapen och med kandidatexamen i humaniora samt litteraturvetenskap som huvudämne.

På IT-avdelningen jobbar jag med Medarbetarportalen och externwebben som viktiga kanaler för kommunikation. Kommunikationsplan och kommunikationsrådgivning är mina huvuduppgifter.

Nyckelord: intern kommunikation kommunikationsrådgivning extern kommunikation information kommunikationsplan

Mina kurser

Biografi

Som många andra Uppsalabor kom jag till Uppsala för att studera vid universitetet. Efter min kandidatexamen med litteraturvetenskap som huvudämne blev jag kvar i Uppsala. Min C-uppsats, Antika inslag i Frödings diktning, blev godkänd i januari 1984. Cirka 30 år senare återvände jag till Uppsala universitet som kommunikatör.

Jag har arbetat som informatör/redaktör/kommunikatör i över 25 år inom olika organisationer/offentlig verksamhet. Senast kommer jag från Sveriges geologiska undersökning, SGU. Jag har också arbetat som bland annat institutionskommunikatör vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.