Ulrika Hurtig

informatör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande

E-post:
ulrika.hurtig[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7477
Mobiltelefon:
070-1679775
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Kommunikatör med 30 års yrkesmässig erfarenhet från offentlig verksamhet inom främst naturvetenskapen och med kandidatexamen i humaniora samt litteraturvetenskap som huvudämne.

På IT-avdelningen jobbar jag med Medarbetarportalen och externwebben som viktiga kanaler för kommunikation. Kommunikationsplanering och kommunikationsrådgivning är mina huvuduppgifter. Texter - skriva, redigera, klarspråkifiera (!) - jobbar jag med varje dag.

Nyckelord: intern kommunikation kommunikationsrådgivning extern kommunikation information kommunikationsplan text skriva klarspråk

Mina kurser

Biografi

Som många andra Uppsalabor kom jag till Uppsala för att studera vid universitetet. Efter min kandidatexamen med litteraturvetenskap som huvudämne blev jag kvar i Uppsala. Min C-uppsats, Antika inslag i Frödings diktning, blev godkänd i januari 1984. Cirka 30 år senare återvände jag till Uppsala universitet som kommunikatör.

Jag har arbetat som informatör/redaktör/kommunikatör i över 25 år inom olika organisationer, främst offentlig verksamhet som landsting och kommun. Senast kommer jag från Sveriges geologiska undersökning, SGU. Jag har också arbetat med kommunikation på såväl fakultet som institution vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.