Jonas Petersson

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Ångström-, Biologi- och Geo-biblioteken; Biologibiblioteket

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 18B
Postadress:
Norbyv. 18B
752 36 UPPSALA

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Ångström-, Biologi- och Geo-biblioteken; Geo-biblioteket

Besöksadress:
Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.