Organisation och personal

Anna Wahlberg

Kort presentation

Master i Internationell Hälsa

Mina kurser

Biografi

Attityder till kvinnlig omskärelse bland immigranter i Sverige

Doktorerar inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättighter (SRHR) med fokus på attityder till kvinnlig omskärelse/könsstympning i en migrationskontext. Undersöker attityder till kvinnlig omskärelse/könsstympning, vilka faktorer som påverkar dessa attityder och eventuella barriärer som finns för att praktiken ska upphöra bland somalier i Sverige.  

Handledare

Birgitta Essén
Katarina Ekholm Selling
Sara Johnsdotter

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.