Organisation och personal

Jenny Stern

forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
jenny.stern[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Leg. sjuksköterska som forskar om hälsa och levnadsvanor i samband med graviditet.

Mina kurser

Biografi

Jag är leg. sjuksköterska (2010) och disputerade (2015) i PrePreg-projektet i forskargruppen för Vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Jag har sedan tidigare en teol. kand. (2009), och en ettårig master i folkhälsa (2011). Som sjuksköterska har jag arbetat kliniskt inom geriatrisk vård.

För närvarande forskar jag 80% inom sexuellt och reproduktivt hälsofrämjande och undervisar 20% på sjuksköterskeprogrammet, huvudsakligen inom vetenskaplig metodik.

 

PrePreg-projektet: http://www.pubcare.uu.se/forskning/vardvetenskap/prepreg_network/

Forskargruppen för vårdvetenskap: http://www.pubcare.uu.se/forskning/vardvetenskap/

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.