Organisation och personal

Hanna Taylor

administratör vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Administration och IT; IMCH

E-post:
hanna.taylor[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5984
Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 4
753 10 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar främst med att administrera doktorander vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, men också en del med kommunikation.

Mina kurser

Biografi

Jag arbetar främst med att administrera doktorander vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, till exempel genom att registrera kurspoäng och förbereda för disputationer. Jag jobbar även speciellt med internationella doktorander vid IMCH, genom att till exempel boka resor och hotell till de internationella doktoranderna, samt att hjälpa dem med visum och annat. Jag skriver också mötesanteckningar och skickar ut institutionens nyhetsbrev, samt hjälper till med hemsidan och medarbetarportalen. Sedan tillkommer diverse övriga uppgifter, som viss kursadministration, registrering i DiVA och hjälp med ansökningar om forskningsanslag. Jag har också gjort trycksaker i InDesign.

Till och med augusti 2015 jobbade jag på institutionen för neurovetenskap, som administratör för Nordisk Förening för Fysiologi/Scandinavian Physiological Society. Där hade jag hand om kontakt och administration av medlemmar, föreningens hemsida, nyhetsbrev samt höll koll på ekonomin och kontakten med föreningens tidskrift, Acta Physiologica. Jag arbetade även med diverse saker för forskargruppen, såsom reseräkningar och beställningar. Den sista tiden jobbade jag även med kursadministration samt på Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (två dagar i veckan), men diverse administration av enkäter bland annat.

Jag har tidigare arbetat på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, både med samlingarna (två år) och med administration (två år), på enheten för evertebratzoologi och forskningsavdelningen centralt. Jag har en examen i biologi från Uppsala universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.