Organisation och personal

Anders Malmberg

prorektor vid Universitetsledningen och ledningsråd, Prorektor

E-post:
anders.malmberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3310
Mobiltelefon:
070-4250175
Fax:
018-471 1640
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi 99 vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Anders.Malmberg[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2534
Mobiltelefon:
070-4250175
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Anders Malmberg är professor i geografi med inriktning mot ekonomisk geografi sedan 1999, och prorektor vid Uppsala universitet sedan 2012. 

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Anders Malmberg disputerade i kulturgeografi 1988 och blev docent 1995.

Mellan 1990 och 1994 var han koordinator för forskningsprogrammet Regional and Urban Restructuring in Europe inom European Science Foundation. Vårterminen 1996 var han gästforskare vid Durham University, UK, och vårterminen 1999 var han gästforskare vid SCAS.

2003-2011 var han föreståndare för Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics (CIND), Uppsala universitet. Mellan 2003 och 2011 var han föreståndare för Centrum för forskning on innovationer och näringslivsomvandling (CIND).

Han var prodekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2005-2008 och dekanus 2008-2011. Sedan den 1 januari 2012 är han universitetets prorektor. 

Forskningsinriktning: företagslokalisering, näringslivsomvandling och regionalekonomisk utveckling, med tonvikt på hur innovationer och dynamik uppstår i kluster och innovationssystem. Har handlett 14 forskarstudenter till doktorsexamen och tre till licentiatexamen.

Uppdrag inom Uppsala universitet

Nuvarande:
Prorektor 
Ordförande i Kvalitetsrådet
Tjänstgörande ordförande i Disciplinnämnden och familjepensionsnämnden.
Ledamot av Rektors ledningsråd, Styrgrupp för UU Innovation

Tidigare uppdrag:
Dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ledamot av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (2008-2011),
Ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp för professorer och forskarassistenter (2005-2011)
Prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (2005-2008),
Gruppsuppleant i konsistoriet (2006-2008)
Ordförande i elektorsförsamlingen för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (2004-2006),
Studierektor för forskarutbildningen i kulturgeografi (1996-2005)

Uppdrag utanför Uppsala universitet:
Ledamot av Academia Europaea (2012-),
Kungliga Vetenskapsakademien (2007-),
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala (2005-).

Member of Editorial Advisory Board för tidskrifterna: Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Economic Geography, Entrepreneurship and Regional Development, Environment & Planning A, Journal of Economic Geography, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (TESG).

Styrelseledamot Stockholm-Uppsala Life Science.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.