Henrik Ågren

professor vid Historiska institutionen

E-post:
Henrik.Agren[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1529
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i historia med tidigmodern kultur- och socialhistoria som specialitet.

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Biografi

FD i historia 1998.

Forskare vid Uppsala Universitet 1998-2000

Universitetslektor vid Högskolan i Gävle 2000-2012

Forskare vid Uppsala Universitet 2007-2014

Docent vid Uppsala Universitet 2011.

Universitetslektor vid Linköpings Universitet 2012-2013

Biträdande professor vid Linköpings Universitet 2014

Universitetslektor vid Uppsala Universitet 2014-2015

Professor vid Uppsala Universitet 2015-

Mentor 2017-

Studierektor för avancerad nivå 2018-

Forskning

Jag arbetar för närvarande främst med en större forskningssyntes om revolutioner i ett globalhistoriskt perspektiv.

Tidigare har jag bland annat forskat inom RJ-projektet "Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid", inom VR-projektet "Erik den helige - landsfader eller beläte. Synen på inhemska helgon i svensk historieskrivning under 1600- och 1700-talen", om tidsmedvetande i det tidigmoderna samhället samt om kopplingen mellan offentlig namngivning och lokal identitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.