Olle Gällmo

universitetsadjunkt vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Olle.Gallmo[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1009
Fax:
018-511925
Besöksadress:
Rum ITC 1256 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Programansvarig och studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap (DVk). Ordförande för IT-institutionens studievägledargrupp och vice ordförande i fakultetens samordningsgrupp för naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå (SNUG). Examinator för examensarbeten i datavetenskap på grundnivå. Undervisning på avancerad nivå i maskininlärning och artificiell intelligens.

Boka möten med mig på http://ollegallmo.youcanbook.me.

Akademiska meriter: FL

Mina kurser

Biografi

Jag är programansvarig och studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap (DVk) och ordförande i dess programråd samt för IT-institutionens studievägledargrupp. Vice ordförande i TekNat-fakultetens samordningsgrupp för naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå (SNUG).

Jag är examinator för samtliga examensarbeten i datavetenskap på grundnivå, dvs kandidatexjobb och undervisar på avancerad nivå i maskininlärning och artificiell intelligens. Jag förenar också nytta med nöje genom gästföreläsningar om artificiell intelligens i datorspel.

Den lilla tid jag får över till forskning ägnar jag åt maskininlärning, närmare bestämt naturinspirerade metoder och särskilt populationsmetoder (exempelvis partikelsvärmoptimering). Under min tid som doktorand forskade jag på tillämpningar av artificiella neuronnät och kritikerledd inlärning (reinforcement learning) inom datakommunikation.

Jag är också aktiv folkmusiker, riksspelman på svensk säckpipa och ger föredrag och kurser även inom det området. Mer att läsa om denna sida av mitt liv hittar du på http://olle.gallmo.se.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.