Erling Wikman

forskningsingenjör vid Biomedicinskt centrum (BMC), BMC-intendenturen

E-post:
Erling.Wikman[AT-tecken]bmc.uu.se
Telefon:
018-471 4544
Besöksadress:
Husarg. 3
Postadress:
Box 570
751 23 UPPSALA

forskningsingenjör vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi

E-post:
Erling.Wikman[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 4544
Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) Husarg. 3
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.