Organisation och personal

Nóra Masszi

universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System

E-post:
Nora.Masszi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3080
Mobiltelefon:
070-4152285
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

studievägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
nora.masszi[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4152285
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

studievägledare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Nora.Masszi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3080
Mobiltelefon:
070-4152285
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: civ.ing.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.