Organisation och personal

Anneli Edman

universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
Anneli.Edman[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 1025
Besöksadress:
Rum Ekonomikum A320 Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Excellent lärare, pedagogisk studierektor i informationssystem och hedersmedlem i Uppsala systemvetare. Pedagogisk mentor och därmed medlem i mentorskollegiet.

Ledamot i universitetets kvalitetsråd och i samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetsgrupp. Ledamot i fakultetens valberedning.

Lärare i informationssystem på grund- och masternivå. Programsamordnare för kandidatprogrammet i systemvetenskap och masterprogrammet i systemvetenskap.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.