Organisation och personal

Sök anställd

Fyll i ett eller flera av fälten.

Sök enhet

Fyll i namn eller del av namn.

Kontaktuppgifter

Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
bo.hoistad[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3857
Mobiltelefon:
070-4250143
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Personliga meriter

FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.