Organisation och personal

Cecilia Gustavsson

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
cecilia.gustavsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3444
Besöksadress:
Rum Å4149 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsområde handlar om neutroninducerande kärnreaktioner, till exempel produktion av lätta joner eller fission. De experiment jag gör ger information om fysiken bakom kärnreaktionerna men kan även vara av nytta för tillämpningar. Exempel på tillämpningar finns inom dosimetri och medicin, i elektronikindustrin samt inom energisektorn. 

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.