Ulrika Söderlind

ekonomiadministratör vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
ulrika.soderlind[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5178
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är institlutionens ekonomiansvarig vilket innebär jag sköter bokslut,budget och löpande ekonomihantering.

.Gör projektlalkylering

.Uppföljning av projekt

.Ekonomisk uppföljning

Samt ansvarar till viss del att beräkna doktorandernas anställningstid

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.