Organisation och personal

Sök anställd

Fyll i ett eller flera av fälten.

Sök enhet

Fyll i namn eller del av namn.

Kontaktuppgifter

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrik

E-post:
Anna.Sarkadi[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5965
Besöksadress:
Akademiska barnsjukhuset, ing. 95 nbv
Postadress:
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Muninhuset, Islandsgatan 2, 75185 Uppsala

Jag är läkare, specialist i socialmedicin, och docent i socialpediatrik. Jag är forskargruppsledare för CHAP som arbetar med forskning om barnhälsovård och föräldraskap. Mitt huvudsakliga intresse är intervetionsforskning och förbättringskunskap. Sedan 2016 är jag Vinnvård Fellow.

Jag har sju nuvarande och fem disputerade doktorander. Jag handleder även uppsatsstudenter.

Jag är medlem i det pedagogiska mentorsnätverket.

Jag har även en blogg som heter Parenting Research Blog.

 

 

 

Personliga meriter

MD, PhD, docent

Biografi

Jag är forskargruppsledare i en grupp som arbetar med forskning inom barnhälsovård och föräldraskap. Vi genomför studier för att förbättra stödet som BVC, socialtjänsten, förskolan och skola ger barn och deras familjer. Vi fokuserar på metoder att förebygga psykisk ohälsa och på hur man använder samhällets resurser på ett optimalt sätt. Länken till forskargruppens hemsida finner du här.

Jag är läkare med specialitet inom socialmedicin och docent i socialpediatrik. En socialmedicinare har befolkningen, snarare än enskilda personer, som sin ”patient”. Vi intresserar oss för samhällets inverkan på hälsa och hur system bäst utformas för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

För att göra forskningen tillgänglig för en bredare publik har jag en blogg som heter Parenting Research Blog där jag utgår från vardagshändelser i mitt liv med våra tre barn och knyter det till forskningsrön.

I min forskargrupp använder vi oss av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och värdesätter forskning som kommer till praktisk nytta. Gruppen är tvärvetenskaplig med såväl samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin representerad bland våra forskare. Studenter från samtliga discipliner som finns hos oss är välkomna att skriva sin uppsats i gruppen. 

Jag är medlem i den regionala etikprövningsnämnden och brinner för etik och kvalité i forskning.   

Jag har sju aktuella doktorander och fem disputerade sedan tidigare. Jag undervisar på såväl grund- som master- och forskarnivå och har ett stort intresse för universitetspedagogik. Jag har erfarenhet av föreläsningar, seminarier, PBL, videofeedback sessioner och workshops i undervisningen.

Jag tror på samtalet som metod till utveckling och är även medlem i mentorsnätverket för att hjälpa lärarkollegor reflektera kring sin pedagogik.

Jag kommer ursprungligen från Ungern och har bott i Sverige sedan 1995. Vill du läsa mer om mig så kan du gå til UNTs intervju här.

År 2013 erhöll jag Landstingets Forksningspris för min forskning. Jag är medlem i Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala och är vald till Honorary Research Fellow vid Murdoch Childrens Research Institute i Melbourne. Sedan 2016 är jag Vinnvård Fellow och arbetar med förbättringsprojekt i vården. 

 

 

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.