Organisation och personal

Michael Häggman

överläkare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Urologkirurgi

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 70 1tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.