Åsa Kassman Rudolphi

prefekt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Asa.Kassman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3072
Mobiltelefon:
070-4250511
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

universitetslektor , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Asa.Kassman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250511
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Docent i materialvetenskap. Forskar inom tribologi, inriktat mot friktions- och nötningsmekanismer utifrån ett materialvetenskapligt perspektiv.

Projekt rörande polymera material och sinterstål för tribologiska tillämpningar, samt elektriska kontaktmaterial och fettsmorda kontakter. Huvudhandledare för två doktorander.

Undervisar kurserna Materialanalys (QK4) och Materialkännedom (F3). Exminator exjobb "Q-programmet" (Q).

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I hold a position as senior lecturer (universitetslektor) at the Departement of Engineering Sciences. I got a Master of Science in Engineering Physics (Civilingenjörsexamen, Teknisk fysik) 1988, a PhD in Materials Science (Teknologie doktorsexamen) 1996, and was appointed Docent in Engineering Science, with specialization in Materials Science, 2007. All at Uppsala University.

My field of research is tribology, with focus on friction and wear mechanisms, and based on materials science and engineering. The work includes e.g. design and interpretation of experimental studies, microscopy and analysis for friction and mechanism studies, and evaluation of new material solutions for different applications. A specialty is degradation of electrical contacts subjected to vibrations and sliding. I am presently running projects on polymer tribology, sinter steel tribology, electrical contact materials, and grease lubrication. Presently, I am the main supervisor for two PhD students.

I am teaching courses on different levels in materials engineering and in microscopy and materials analysis. This study year: (Materialkännedom (F3), Materialanalys (Q4, K4)). I am final examiner of the degree work in materials engineering (Q5, Teknisk fysik med materialvetenskap). I am also regularly organizing and teaching courses for PhD students and a two-days course in SEM for industrial participants.

I was appointed Dean of education at the Faculty of Science and technology (July 2014–June 2017). In this role I got a number of appointments, internal at Uppsala University, as well as external.

During the period January 2012 to December 2016 I run a mobility project, mainly financed by Vinnova, where I worked 1 day per week at ABB Corporate Research in Västerås.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.