Organisation och personal

Anna Qureshi

ekonomiadministratör vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
Anna.Qureshi[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3595
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

ekonomiadministratör vid Institutionen för ekologi och genetik

E-post:
anna.qureshi[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6424
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 D
Postadress:
Norbyv 18 D
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Ekonomie magister.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.