Organisation och personal

Lena Eliasson

studievägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
lena.eliasson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 3099
Mobiltelefon:
070-4250735
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

kursadministratör vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Lena.Eliasson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3370
Mobiltelefon:
070-4250735
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.