Organisation och personal

Sök anställd

Fyll i ett eller flera av fälten.

Sök enhet

Fyll i namn eller del av namn.

Kontaktuppgifter

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
jonas.sjostrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679937
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Institutionen för geovetenskaper, Campus Gotland

E-post:
jonas.sjostrom[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 8277, 0498-108277
Mobiltelefon:
070-1679937
Besöksadress:
Cramérgatan 3
621 67 Visby
Postadress:
Campus Gotland
Uppsala universitet
621 67 VISBY

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.