Maria Melin

ekonom (Tjänstledig) vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA
Tjänstledig:
2018-07-13 - 2019-02-13

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.