Organisation och personal

Tuulikki Simu

ekonomiadministratör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Administration

E-post:
tuulikki.simu[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 5052
Mobiltelefon:
070-1679109
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

ekonom vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi

E-post:
tuulikki.simu[AT-tecken]icm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679109
Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) Husarg. 3
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.