Anna-Malin Karlsson

handledare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
anna-malin.karlsson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar från och med augusti 2018 vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Kontaktuppgifter: www.su.se/profiles/amkarl

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.