Organisation och personal

Therese Monstad

universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
therese.monstad[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 1018
Mobiltelefon:
070-8128386
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Univ. lektor och admin. studierektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Min avhandling fokuserar på internkommunikation i förändringsprocesser vars syfte är att öka medarbetares delaktighet och engagemang i en organisation. Jag har deltagit i forskningsprojekt som studerat 1) förändringskommunikation, 2) användningen av en interaktiv video webbplats, 3) internkommunikation i en organisation som applicerat Enterprise Architecture (EA) och 4) mediers inverkan på politiska frågor.

Mina kurser

Biografi

För att organisationer skall kunna vara konkurrenskraftiga på en globaliserad marknad med snabba tekniska framsteg är det viktigt att medarbetarna kontinuerligt anpassar sina uppdrag utifrån den föränderliga omvärlden. Av den anledningen måste medarbetarna ha mandat att fatta beslut som rör deras specifika roll. Processer som uppmuntrar medarbetares engagemang och delaktighet är därmed nödvändiga. Dessa processer kräver en kontinuerlig och omfattande samordning genom ett komplext samspel mellan alla medarbetare, inte minst mellan företagsledning och anställda. Dessa interaktioner involverar ett större utbud av kommunikation som också är mer mångsidig än kommunikation i traditionella hierarkiska strukturer. Utmaningen för dagens organisationer är att inneboende i processer vars syfte är att främja delaktighet finns spänningar, (i form av motsägelser, paradoxer, ironier och liknande), som produceras och reproduceras i kommunikationen. Både forskare och praktiker är därför intresserade av den kommunikativa konstitutionen och antagandet av spänningar i organisationer. Det övergripande syftet med min avhandling var att bidra till området organisationskommunikation genom att ge insikt om betydelsen av organisatoriska spänningar i den kommunikativa konstitutionen av organisationer. Mitt intresse ligger alltjämt i hur dessa spänningar, inneboende liksom sprunget ur samspelet, bidrar till den kommunikativa konstitutionen av organisationer.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.