Organisation och personal

Sök anställd

Fyll i ett eller flera av fälten.

Sök enhet

Fyll i namn eller del av namn.

Kontaktuppgifter

Hedersdoktorer, Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten; Filosofie hedersdoktorer om intet annat anges; teknologie hedersdoktorer markeras (TeknD)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.