Organisation och personal

Sofia Englund

hr-generalist vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
sofia.englund[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

hr-generalist vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
sofia.englund[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

hr-generalist vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
sofia.englund[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5072
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.