Organisation och personal

Siv-Britt Björktomta

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
siv-britt.bjorktomta[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 7804
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Kärnan i mitt forskningsområde är familjerelationer med kön och generation som maktdimensioner.

Min forskning rör sig inom två spänningsfält där det första handlar om generation och rör förhållandet mellan föräldraauktoritet och barns beroende och utsatthet. Det andra spänningsfältet handlar om kön och avser konflikter mellan mäns överordning och kvinnors underordning. Frågor som intresserat mig särskilt handlar om föräldra-barnrelationen. Hur olika former av föräldramakt/auktoritet kan utövas i relationen till barn samt hur barn upplever föräldramakt/auktoritet. Vilka strategier används för att hantera motsättningar mellan normer i familjen och i det omgivande majoritetssamhället. 

Ett nyare forskningsområde handlar om det digitala samhället och socialtjänstens förhållningssätt till sociala medier. Den digitala tidsåldern med en ökande användning av internet och sociala medier medför nya utmaningar för socialt arbete, och i synnerhet för socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. Internetvärldens sociala dynamik behöver finnas med när samhället drar upp riktlinjer och socialtjänsten utvecklar arbetssätt kring barns- och ungas psykosociala hälsa. 

Detta forskningsspår är knutet till det internationella forskarnätverket Navigating Knowledge Landscape. 

"The aim of the Navigating Knowledge Landscapes network is to develop international and inter- and transdisciplinary collaborations, which will explore the area of online and offline communication and distribution of health and biomedical information and knowledge."

http://knowledge-landscapes.hiim.hr/

 

 

 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.