Maryam Taheri

ekonomiadministratör vid Institutionen för kemi - BMC, Administration och service

E-post:
maryam.taheri[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 4179
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

ekonom vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
maryam.taheri[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7606
Besöksadress:
Rum POL 4213 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

ekonom vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
maryam.taheri[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.