Camilla Sandgren

ekonom vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
camilla.sandgren[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6359
Mobiltelefon:
072-9999360
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

controller vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
camilla.sandgren[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7733
Mobiltelefon:
072-9999360
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.