Organisation och personal

Mika Jarny

teknisk systemadministratör vid Rudbecklaboratoriet, IT-avdelningen Rudbecklaboratoriet

E-post:
mika.jarny[AT-tecken]rudbeck.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
75185 Uppsala

systemadministratör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Administration

Telefon:
018-471 4677
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.